Advisor Mondriaan Foundation

 

Since 1999, I have been a member of several advisory committees of the Mondriaan Foundation (formally Mondriaan Stichting en Fonds BKVB)

1999-2001: Activiteitenprogramma’s Kunstenaarsinitiatieven Mondriaan Stichting
2004 – 2006: Buitenlandateliers Fonds BVKVB
2007-2009: Publicaties Mondriaan Stichting
2010 – 2012:  Projecten Mondriaan Stichting
2012 – 2013: Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen Mondriaan Fonds
2013: Bijdrage Opdrachtgeverschap Mondriaan Fonds
2013: Projectinvestering Bemiddelaars Mondriaan Fonds
2013: Projectstudio Berlijn Mondriaan Fonds